เครือ เอสทีซี ในนามของ บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด และบริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับเกียรติบัตรประจำปี 2567 จากมูลนิธินวัตรกรรมทางสังคม

เครือ เอสทีซี ในนามของ บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด แ […]

พิธีรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูสถานประกอบกิจการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ผู้บริหาร เครือ เอสทีซี รับมอบเกียรต […]

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เดอะเลกาซี ทราเวล จำกัด ณ ห้องประชุมพระอาทิตย์ (The SUN) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ในวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้ […]

เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน โรงแรม สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี ได้รับประกาศนีย […]