กลุ่มธุรกิจ

การค้า

กลุ่มธุรกิจการค้า ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536 ด้วยความตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลด้านการตลาดภายในประเทศของสินค้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ ของบริษัทใน เครือ เอสทีซี ซึ่งเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมรายใหญ่ของประเทศ เช่น ข้าวสาร และข้าวอินทรีย์

หลังจากนั้นได้เป็นผู้บุกเบิกขนมสาหร่ายเป็นรายแรกของประเทศ แล้วผันตัวเองมาเป็นผู้ผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่แตกต่างจากสาหร่ายในรูปแบบเดิมๆ โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เลือกเฟ้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดภัย เพื่อสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ที่ให้คุณค่าต่อผู้บริโภค

บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด ประวัติ และพัฒนาการของบริษัท

2536ก่อตั้งบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการตลาด และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคต่างๆ ของบริษัทใน เครือ เอสทีซี
2539บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่กลุ่มธุรกิจ Consumer Product อย่างเต็มตัว ด้วยการเป็นผู้บุกเบิกตลาดขนมสาหร่าย (Seaweed Snack) เป็นรายแรกของประเทศภายใต้แบรนด์ “ซีลีโกะ”
2550บริษัทฯ เริ่มผันตัวเองมาเป็นผู้ผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายและเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่แตกต่างจากสาหร่ายในรูปแบบเดิมๆ โดยทีมงานวิจัยและพัฒนาสินค้าของ
บริษัทฯ  พร้อมกำลังการผลิต 120 ล้านแผ่นต่อปี   และตั้งเป้าหมายการผลิตขึ้นอีก  2 เท่า เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เลือกเฟ้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดภัยเพื่อสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ที่ให้คุณค่าต่อผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

  1. ผลิตภัณฑ์สาหร่ายปรุงรส
    1.1  สาหร่ายอบกรอบ ได้แก่ Seleco Kid D, Seleco Zero, Seleco Combo, Seleco Big Bite, Seleco Rolling Bite และ Seleco Super Big Bite

          1.2 สาหร่ายทอด ได้แก่ Seleco Tempura, Seleco Nori และ Seleco Double Twist

  1.  ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เกรท ฮาเวสต์ และ ไทไท
  2. ข้าวสารตราไทไท, คุ้มแก้ว และเกวียนทอง
  3. สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เช่น สินค้าในหมวดขนม (Confectionary) สินค้าในหมวดอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ (Health Food and Health Snack) เป็นต้น

รางวัลที่ได้รับ

2555-2556ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ไทไท Green ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอ ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 จากกระทรวงพาณิชย์
2553-2554ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ Great Harvest ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากกระทรวงพาณิชย์
2553ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวิภาพดีเด่น ประจำปี 2553 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
2549-2552ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ Great Harvest และไทไท ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากกระทรวงพาณิชย์
2538ได้รับรางวัล “โกลด์ อวอร์ด” ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค จากโครงการข้าวหอมมะลิอินทรีย์ “GREAT HARVEST” ในการประกวดผลงานการตลาดดีเด่น ครั้งที่ 11/2537-2538 (Thailand Marketing Award 1994-1995 : TMA)

จุดเด่น

ด้วยขอบข่ายการกระจายสินค้าทั่วประเทศไทย ที่มีทั้งร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ร้านค้าและตลาดยุคใหม่ (Modern Trade) รวมถึงการค้าขายระหว่างหน่วยธุรกิจ (Business to Business) และโรงแรม ร้านอาหาร ครัวต่างๆ ที่มีบริการเรื่องการจัดเลี้ยง (HORECA) ทำให้สินค้าของบริษัทสามารถกระจายถึงผู้บริโภคทุกระดับได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับทีมงานทั้งด้านวิจัยพัฒนาการผลิต และการตลาดที่เข้มแข็ง ทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
มีนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยความพึงพอใจสูงสุด จากความเชี่ยวชาญในตลาดและระบบจำหน่าย บริษัทจึงได้รับมอบหมายจากหลายบริษัทในต่างประเทศ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (Sole Agent) เพื่อกระจายสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทยังมีการขยายตลาดขนมขบเคี้ยวไปยังต่างประเทศ ด้วยการขายในตรายี่ห้อของตนเอง คือ Seleco, Iumi และรับจ้างผลิต (OEM) ในตลาด AEC, ญี่ปุ่น, จีน, ไต้หวัน และเอเชียอื่นๆ รวมทั้งในตลาดยุโรป อเมริกา แคนาดา และ ออสเตรเลีย