กลุ่มบริษัท

ร่วมทุน

บริษัท นิสชิน-เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด

ประวัติ และพัฒนาการของบริษัท

บริษัท นิสชิน-เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทไทย กับบริษัทญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง ซึ่งก็คือ เครือ เอสทีซี กับ บริษัท นิสชิน ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด และ Mitsubishi Corporation ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต่างก็มีประสบการณ์ และระบบการบริหารจัดการที่ดี เป็นบริษัทชั้นนำในแต่ละด้าน สามารถให้หลักประกันผู้บริโภคในการจัดหาสินค้าแป้งสาลีคุณภาพดีสม่ำเสมอ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานตามหลักสุขอนามัย

การดำเนินงาน

บริษัท นิสชินเอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย แป้งข้าวสาลี ตามรายการต่อไปนี้
แป้งขนมปัง ตรา NS-SUNSHINE NS-SKY เป็นต้น
แป้งบะหมี่ NS-GREEN PANDA, NS-A1
แป้งขนมเค้ก NS-FANCY, NS-SILK
แป้งนุ่มทุกชนิด NS-CRYSTAL, NS-UNIVERSE, NS-SILVER
แป้งอาหารสัตว์น้ำ NS-AQUA

จุดเด่น

บริษัท นิสชิน-เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด ได้รับการยอมรับว่า เป็นหนึ่งในฐานะผู้บุกเบิกด้านอุตสาหกรรมการผลิตแป้งข้าวสาลีของประเทศไทย ใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสูง เพื่อประกันคุณภาพสูงสุดและมีผลผลิตที่ได้มาตรฐานเมล็ดข้าวสาลี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตแป้งสาลี นำเข้าจากแหล่งปลูกที่อุดมสมบูรณ์ในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา
นิสชิน-เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง เน้นความสำคัญในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพแป้งสาลี ก่อนที่จะจัดส่งไปให้แก่ลูกค้าทุกประเภท การควบคุมคุณภาพมิได้เริ่มต้นจากจุดที่ข้าวสาลีถูกลำเลียงขนถ่ายมาที่โรงงานเท่านั้น แต่จะควบคุมคุณภาพ ณ จุดที่ตกลงซื้อข้าวสาลีกันด้วย นักเคมีผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้กำหนดตัดสินใจซึ้อข้าวสาลีที่มีปริมาณโปรตีน ความชื้นและคุณสมบัติอื่นๆ ของข้าวสาลีคุณภาพที่เป็นประโยชน์กับการผลิตแป้งสาสีแต่ละชนิด