เอสทีซี มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำ

อุตสาหกรรมการเกษตร และกิจการต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เอสทีซี มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำ

อุตสาหกรรมการเกษตร และกิจการต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

“ผมภูมิใจ และยินดีอย่างยิ่งที่จะได้แนะนำกลุ่มบริษัทในเครือ เอสทีซี ที่ผมได้ทำหน้าที่บริหารให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ร่วมงานทุกคน
40 ปีแล้วที่เครือบริษัทของเราได้เจริญก้าวหน้า เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญให้แก่เศรษฐกิจของประเทศไทย ฐานธุรกิจเพื่อการพัฒนาแห่งชาติที่น่าประทับใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา ก็คือผลิตผลทางด้านการเกษตร ความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินผืนนาเพื่อการเพาะปลูก และนี่เองที่ทำให้เครือเอสทีซีเป็นกลุ่มบริษัทที่โดดเด่นในธุรกิจการเกษตร…”

Bettering Resources For A Greater Good

ข่าวสารและกิจกรรม