กลุ่มธุรกิจ

การบริการ

ธุรกิจการท่องเที่ยวถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจการท่องเที่ยวนี้ก่อให้เกิดธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่พัก โรงแรม ซึ่งทาง เครือ เอสทีซี ได้เล็งเห็นถึงโอกาสนี้ จึงได้ก่อตั้งกลุ่มธุรกิจการบริการขึ้น ในปี 2537 ภายใต้ชื่อ บริษัท เดอะเลกาซี ทราเวล จำกัด เพื่อดำเนินกิจการธุรกิจท่องเที่ยวประเภทที่พัก โรงแรม ในนาม เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท ริมแม่น้ำแควน้อย ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี รองรับการขยายตัวของลูกค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยดำเนินธุรกิจด้วยใจบริการ มีความซื่อสัตย์ จริงใจ กับลูกค้าในทุกระดับ ทำให้ลูกค้าเกิดความภักดี มาใช้บริการต่อเนื่องตลอดเวลา

บริษัท เดอะเลกาซี ทราเวล จำกัด ประวัติ และพัฒนาการของบริษัท

บริษัท เดอะเลกาซี ทราเวล จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการบริการ ประเภทท่องเที่ยวที่พักแรม ในเครือ เอสทีซี ประกอบธุรกิจ ในนาม เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2540 ด้วยการมองเห็นความสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย และเป็นธุรกิจที่มีการขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การดำเนินงาน

เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท ตั้งอยู่ในตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ ประกอบด้วยห้องพักสไตล์รีสอร์ท จำนวน 80 หลัง 160 ห้อง ห้องสัมมนา 5 ห้อง สถานที่จัดกิจกรรมสันทนาการ รองรับผู้ใช้บริการกว่า 400 คน/วัน ด้วยการจัดสัมมนาครบวงจร สถานที่จัดประชุมสัมมนา ห้องพัก บริการจัดเลี้ยงอาหารหลากหลายเมนู ทั้งอาหารไทย นานาชาติ โดดเด่นด้วยอาหารสุขภาพสไตล์แมคโครไบโอติก พร้อมการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ Walk Rally, Cycle Rally, Campfire, Bamboo Raft และ Natural Spa

จุดเด่น

สำหรับผู้ต้องการพักผ่อน และเรียนรู้การดูแลสุขภาพ เดอะเลกาซีฯ นำเสนอโปรแกรมสุขภาพ “Back to Nature as Healthy Lifestyle” ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ บริการครบวงจรด้วยที่พัก อาหารสุขภาพ อาหารแมคโครไบโอติก องค์ความรู้การดูแลสุขภาพ บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ โดยแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์อายุรเวท ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนบำบัด จิตวิทยา การปรับโครงสร้างกระดูก บริหารลมปราณ “ชี่กง” “โยคะ” ฯลฯ กิจกรรมในโปรแกรม ประกอบด้วยแอโรบิคในน้ำ อบสมุนไพร นวดสระสปาน้ำเกลืออุ่น นวดเท้า ตัวในสระสปาน้ำร้อน และเพื่อการท่องเที่ยวด้านสุขภาพอย่างครบวงจร เดอะเลกาซีฯ ได้มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว โปรแกรมดูงาน บรรจุในโปรแกรมอีกด้วย