กลุ่มธุรกิจ

บรรจุภัณฑ์

เนื่องด้วยบรรจุภัณฑ์เริ่มมีบทบาทสำคัญต่อการค้าสมัยใหม่ ทาง เครือ เอสทีซี จึงได้ก่อตั้งกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2547 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด เพื่อออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายกระสอบพลาสติกสาน ถุงจัมโบ้ และถุงกระดาษเคลือบ ทนทานต่อการใช้งาน หลากหลายสีและขนาด ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรและปิโตรเคมี โดยกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ได้ตั้งปณิธานว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยผ่านการใช้เทคโนโลยีการผลิตและการพิมพ์ที่ทันสมัยจากต่างประเทศ

บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด ประวัติ และพัฒนาการของบริษัท

ด้วย เครือ เอสทีซี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อันเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเจริญเติบโตภาคเศรษฐกิจของประเทศ จึงก่อตั้งเป็น บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และมีเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย

การดำเนินงาน

เดอะแพคเกจจิ้ง เป็นผู้ผลิตกระสอบพลาสติกสาน ถุงจัมโบ้ และถุงกระดาษเคลือบ หลากหลายสีและขนาด ตามความ ต้องการของลูกค้า สำหรับบรรจุผลผลิตทางการเกษตร เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย อาหารสัตว์ หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ขนาดบรรจุตั้งแต่ 5 กก.-1,500 กก. โดยมีรูปทรงที่สวยงามและมีมาตรฐานคุณภาพความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน รวมทั้งด้าย PP Multifilament สำหรับใช้ในงานเย็บถุง บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพ หลากหลายขนาดให้เลือกใช้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

กระสอบพลาสติกสาน: หลากหลายสีและขนาด ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งกระสอบสำหรับบรรจุผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าว, แป้ง, น้ำตาล ปุ๋ย หรือกระสอบสำหรับบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เคมีภัณฑ์, ปุ๋ย และอาหารสัตว์ เป็นต้น รวมถึงกระสอบที่มีส่วนประกอบพิเศษต่างๆ เช่น หูหิ้ว, หูคลิป, สวมถุงใน หรือเคลือบถุงด้านนอก เป็นต้น

ถุงจัมโบ้: สำหรับบรรจุสินค้า เช่น ข้าว, แป้งมัน, เคมีภัณฑ์ เป็นต้น

ด้าย PP Multifilament สำหรับใช้ในงานเย็บต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายสี และขนาดให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

จุดเด่น

บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้นำเทคโนโลยีอันทันสมัยจากต่างประเทศ เพื่อนำมาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Extruder จากประเทศเยอรมันที่สามารถผลิตเส้นเทปได้หลากหลายขนาด และมีคุณภาพสม่ำเสมอ, เครื่องทอสำหรับการผลิตถุงกระสอบ ถุงจัมโบ้ และหูหิ้ว ของถุงจัมโบ้, เครื่องตัด-เย็บอัตโนมัติสำหรับถุงกระสอบ, เครื่องตัดอัตโนมัติสำหรับถุงจัมโบ้ รวมทั้งเครื่องผลิตด้าย PP Multifilament สำหรับใช้ในงานเย็บภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งได้ลงทุนเครื่องเคลือบสำหรับงานพิเศษตามที่ลูกค้าต้องการซึ่งสามารถเคลือบถุงกระสอบและถุงจัมโบ้ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีคงทนต่อการใช้งาน

สำหรับงานพิมพ์ ทางบริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย สามารถพิมพ์งานที่มีคุณภาพและสวยงาม จึงทำให้บริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและครบวงจรแห่งหนึ่งของประเทศไทย

จากการลงทุนในเครื่องจักรสำหรับงานผลิตและงานพิมพ์ การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในการผลิต รวมทั้งระบบการควบคุมการผลิต และการให้ความสำคัญในคุณภาพสินค้าและการบริการ ทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตสูงและสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงความต้องการและตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างแท้จริง