ผู้บริหาร และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี เข้ารับการตรวจสุขภาพ วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 29 สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี

เครือ เอสทีซี ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของพนักงาน เพรา […]