เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน โรงแรม สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน โรงแรม สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาแล้วนะคะ ผู้เข้าพักสามารถวางใจได้ว่า เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท มีมาตรการอย่างเคร่งครัดในการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  พบกันเร็วๆ นี้นะคะ

#รีสอร์ทธรรมชาติ

#อาหารอร่อย 

#Thelegacyresort

#kanchanaburi

#LegacyNatural

#มาตรฐานโรงแรม ที่พัก สะอาดปลอดภัยป้องกัน COVID-19

บทความที่เกี่ยวข้อง