เครือ เอสทีซี บริจาคอุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ ให้กับ “ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 คุณสินี วนิชจักร์วงศ์ ผู้บริหาร เครือ เอสทีซี ได้บริจาคอุปกรณ์สำนักงาน, คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานแล้ว มอบให้กับตัวแทนของ “สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล”  เพื่อนำไปรีไซเคิล ดัดแปลง สร้างมูลค่าเพิ่ม และนำรายได้มาช่วยเหลือคนพิการ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวคนพิการ และนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในชนบท ให้ได้รับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมให้ได้มีโอกาสและพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง