ผู้บริหาร และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี เข้ารับการตรวจสุขภาพ วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 29 สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี

เครือ เอสทีซี ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของพนักงาน เพราะสุขภาพที่ดี คือ พื้นฐานขององค์กรแห่งความสุข

ผู้บริหาร และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี เข้ารับการตรวจสุขภาพกันอย่างพร้อมเพรียง โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัลแคร์ แอนด์ แล็บ มาทำการตรวจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 29 สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี

บทความที่เกี่ยวข้อง