เครือ เอสทีซี บริจาคข้าวสารไทไท-สาหร่ายซีลีโกะ ส่งมอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ่อนไก่

เครือ เอสทีซี บริจาคข้าวสารไทไท-สาหร่ายซีลีโกะ ส่งมอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ่อนไก่ ในช่วงที่ COVID-19 ระบาด น้องๆ ทารกแรกเกิด-อายุ 6 ปี กว่า 150 คนในชุมชนบ่อนไก่ ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กำลังขาดสารอาหารสำคัญในการเจริญเติบโต เนื่องจากพ่อ แม่ ของน้องๆ มีฐานะยากจน ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างรายวัน กรรมกรท่าเรือ หลายคนต้องตกงานไม่มีรายได้ ประกอบกับศูนย์ฯ ที่ดูแลน้องๆ ในช่วงพ่อแม่ไปทำงานทุกวันต้องถูกปิดตามประกาศของทางการ จึงไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อสิ่งของจำเป็นให้กับน้องๆ เครือ เอสทีซี โดย บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด ร่วมบริจาคข้าวสารไทไทฟ้า จำนวน 1 ตัน และสาหร่ายซีลีโกะ จำนวน 35 ลัง ให้กับโครงการร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันเพื่อน้อง ปีที่ 6 (ครั้งที่ 2/2563) ของธนาคารกรุงไทย โดยมี คุณเอกชัย เตชะวิริยะกุล (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 และคุณวิฑูร ประไพพิณ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจการเกษตร 1 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 ธนาคารกรุงไทย มอบเงินจำนวน 142,999 บาทผลิตภัณฑ์ข้าวสาร นม ขนม และสิ่งของให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเคหะชุมชนบ่อนไก่ และมูลนิธิดวงประทีป เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63

#STC #ข้าวไทไท #สาหร่ายซีลีโกะ #เราจะฝ่าฟันโควิดไปด้วยกัน #โควิด_19 #COVID19 #ไวรัสโคโรนา

บทความที่เกี่ยวข้อง