ถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถือเป็นฤกษ์งามยามดี คณะผู้บริหาร และพนักงานเครือ เอสทีซี ร่วมใจกันถวายราชสักการะ แด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปรีชาสามารถ ที่พระองค์ท่านทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง