พิธีรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูสถานประกอบกิจการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ผู้บริหาร เครือ เอสทีซี รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูสถานประกอบกิจการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม “คุณค่าและความยั่งยืน” เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จากคุณวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง