CAPITAL ORGANIC ร่วมสนับสนุนข้าวหอมมะลิไทไท ให้กับเพจในกลุ่ม Amarin Life

CAPITAL ORGANIC ร่วมสนับสนุนข้าวหอมมะลิไทไท ให้กับเพจในกลุ่ม Amarin Life เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารกลางวันให้กับมูลนิธิฯต่างๆ ในกิจกรรมพิเศษกับการส่งต่อความสุขให้กับผู้ที่เดือดร้อนในวิกฤตโควิด-19 นี้ #โควิด19จะไม่อยู่ถ้าเราสู้ไปด้วยกัน

Cr. Amarin Academy

#ฝ่าวิกฤตโควิด19 #เราจะฝ่าฟันโควิดไปด้วยกัน #โควิด_19 #COVID19 #ไวรัสโคโรนา

บทความที่เกี่ยวข้อง