เครือ เอสทีซี ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงโอกาสงานและอาชีพในภูมิลำเนา

คำว่า “ความสุข” เป็นคำที่มีความหมายตรงตัว ซึ่งมีได้ทั้งสุขทางกาย และสุขทางใจ นอกจากนี้ “ความสุข” ยังเป็นได้ทั้งผู้ให้ และผู้รับอีกด้วย เรียกได้ว่าความสุขนั้อยู่กับใครคนนั้นรู้สึกได้ถึงความอิ่มเอม และสามารถส่งต่อได้ไม่รู้จบ…

ความสุขอีกประการที่เป็นประโยชน์ต่อคนในสังคมโดยเฉพาะสังคมของผู้ด้อยโอกาสในการทำงาน คือ “การจ้างงานคนพิการ” ให้ได้อาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม…

บริษัทในเครือ เอสทีซี บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด และบริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด เป็นหนึ่งในองค์กรที่อยากจะเห็นสังคมมีความสุข จึงได้มีนโยบายให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงโอกาสงานและอาชีพในภูมิลำเนา มีรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยมีโครงการที่ให้การสนับสนุนกว่า 10 โครงการ เช่น โครงการเลี้ยงหนูนา โครงการร้านขายของชำ โครงการร้านซ่อมโทรทัศน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของชุมชนของเขาเหล่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง