กิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล “Mangrove Forest Bangpakong Walk and Run 2020”

เครือ เอสทีซี นำโดย คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ผู้บริหาร เครือ เอสทีซี และประธานโครงการ STC Internal Branding รวมพลังกันร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล “Mangrove Forest Bangpakong Walk and Run 2020” และจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ โรงเรียนบางปะกง (บวรวิทยายน) จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของโครงการ STC Internal Branding ซึ่งสอดคล้องกับ Core Values “สามัคคี ร่วมแรงรร่วมใจ” เพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันโดยปฏิบัติภารกิจปลูกพันธุ์ไม้ ป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนของโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” ให้ยั่งยืนต่อไป โดยเครือ เอสทีซี ได้บริจาคเงินให้กับโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” จำนวน 50,000 บาท โดยมี คุณสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” เป็นผู้รับมอบ อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

ขอขอบคุณ บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด ใน เครือ เอสทีซี ให้การสนับสนุนของรางวัล และนำผลิตภัณฑ์สาหร่ายซีลีโกะ มาเติมพลังให้กับนักวิ่งในงานนี้ด้วยค่ะ

#MangroveBPKRun

#STC #ผู้ขับเคลื่อนศักยภาพเพื่อสังคมที่ดี

#STCCoreValues #สามัคคีร่วมแรงร่วมใจ

#Seleco #ซีลีโกะ #Selecoseaweed

บทความที่เกี่ยวข้อง